Registratie

De wet verplicht u om de volgende stukken te laten registreren:

  • het schriftelijke besluit van de ondernemer om vrijwillig een ondernemingsraad (OR) in te stellen alsmede het schriftelijke besluit tot opheffing daarvan (art. 5a, lid 2 WOR);
  • de ondernemingsovereenkomst, waarin extra bevoegdheden aan de OR zijn toegekend (art. 32, lid 2 WOR)

Hoe te registreren?

U kunt het besluit tot vrijwillige instelling, de ondernemingsovereenkomst of andere documenten registreren door gebruik te maken van dit registratieformulier

Indien u vragen heeft over de registratie, kunt u contact opnemen met het secretariaat. Ook kunt u het desbetreffende document naar de Bedrijfscommissie sturen. Doe dat bij voorkeur per e-mail. Na ontvangst van uw bericht stuurt het secretariaat u een ontvangstbevestiging.