Uit de bedrijfscommissie – OR magazine

Deze rubriek behandelt in het oog springende geschillen die ter bemiddeling zijn voorgelegd aan een van de bedrijfscommissies.

Medezeggenschap doe je samen: Communiceren moet van twee kanten komen
Een OR klaagt dat zijn bestuurder niet voldoet aan verzoeken om informatie, e-mails niet beantwoordt en afspraken schendt. Daardoor worden er geen resultaten geboekt. De bestuurder is het daar niet mee eens. Hij vindt dat de OR onvoldoende met hem communiceert. Ook stoort het hem dat hij geen notulen van or-vergaderingen krijgt.
Uit: OR magazine 4 (2020) 7/8 (juli/augustus), p. 30

Meebeslissen is geen open deur: Bestuurder moet met or aan de slag
Een organisatieadviesbureau met 70 medewerkers is bezig met een reorganisatie. Eén van de medewerkers ziet haar baan verdwijnen en wil via de ondernemingsraad (or) meebeslissen over de reorganisatie. Zij komt erachter dat er geen or is ingesteld voor het bedrijf. Volgens de bestuurder hoeft dat ook niet. De medewerker wil een or instellen. Er ontstaat een fors conflict tussen de medewerker en de bestuurder. De bedrijfscommissie wordt gevraagd om te bemiddelen.
Uit: OR magazine 4 (2020) 5 (mei), p. 31

De bedrijfscommissies aan het werk: Trends en ontwikkelingen
Deze keer geven we achtergrondinformatie n laten we trends en ontwikkelingen zien over het werk van de bedrijfscommissies. Bij de SER zijn twee bedrijfscommissis ondergebracht: BC Markt I (deze richt zich op de commerciële sectoren) en BC Markt II (gericht op de non-profit sector).
Uit: OR magazine 4 (2020) 3 (maart), p. 29

Bemiddelen kan ook zonder conflict: Goede relatie, toch naar de Bedrijfscommissie
Soms zijn OR en bestuurder het in hoofdlijnen met elkaar eens, maar durft de OR geen advies te geven of in te stemmen omdat hij de gevolgen van het voorgenomen besluit onvoldoende kan overzien.
Uit: OR magazine 3 (2019) 12 (december), p. 32

De uitzondering bevestigt de regel: De samenwerking herstellen
De economische crisis heeft flinke impact op een bedrijf uit de industriesector. Na vijf magere jaren heeft de bestuurder goed nieuws voor de medewerkers: Het gaat een stuk beter met het bedrijf. Direct na die aankondiging krijgt de or klachten van de achterban. Waarom krijgen we geen dertiende maand?
Uit: OR magazine 3 (2019) 10 (oktober), p. 33

Scholing om bijzondere rol OR-lid
Een scholingsplan is voor elke or cruciaal. Regelmatige scholing maakt dat or-leden een betere gesprekspartner zijn en ook goed zijn voorbereid op hun taak. De SER helpt or-en daarbij met een online stappenplan voor het opstellen van een scholingsplan.
Uit: OR magazine 3 (2019) 7/8 (juli/augustus), p. 38

Meepraten is nog geen meebeslissen
Een werkneemster bij een groot bedrijf op het gebied van HRM wordt geconfronteerd met een reorganisatie. Haar functie vervalt. Op dat moment vraagt ze zich af waar ze terecht kan met vragen? Is er wel een OR? Het blijkt van niet, ondanks de verplichting om er een in te stellen. Daarom klopt ze aan bij de bedrijfscommissie.
Uit: OR magazine 3 (2019) 5 (mei), p. 32

Werken in de schoolvakanties, kan dat wel?
Een MBO-school vraagt de OR om in te stemmen met het aanpassen van de vakantieregeling. De bestuurder en de OR zijn in een impasse beland. Hoe komen zij eruit?
Uit: OR magazine 3 (2019) 3 (maart), p. 15

Wat boven wordt beslist, komt niet naar beneden: Or kan selectiever zijn
Een bestuurder betrekt zijn OR niet op tijd bij de besluiten die hij neemt. De OR vraagt de bedrijfscommissie om te bemiddelen.
Uit: OR magazine 2 (2018) 12 (december), p. 31

Ingehaald door de realiteit
Een OR in de chemische industrie wil adviesrecht. De bestuurder denkt daar anders over. In december komen de partijen samen op een bemiddelingszitting van de Bedrijfscommissie.  
Uit: OR magazine 2 (2018) 10 (oktober), p. 30

Anonieme melding: Directeur weigert OR in stellen

Iemand die anoniem wenst te blijven dient een verzoek om bemiddeling in bij de Bedrijfscommissie. Hij of zij geeft aan de directeur van een bouwbedrijfs de instelling van een (verplichte) OR tegenhoudt. Er is wel een PVT.
Uit: OR magazine 2 (2018) 7/8 (juli), p. 15

Vergoeding kosten raadplegen deskundige. Goede communicatie voorkomt gedoe
Een personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft een externe deskundige ingeschakeld, maar de bestuurder weigert de kosten ervan te vergoeden. Het was de bestuurder niet duidelijk dat het om juridische bijstand ging. Hij meende dat het om het raadplegen van een pensioendeskundige ging in plaats van een advocaat en voelt zich daardoor op het verkeerde been gezet. Ze komen er samen niet uit en daarom vraagt de PVT de bedrijfscommissie om te bemiddelen.
Uit: OR magazine 2 (2018) 5 (mei), p. 31

Nieuwe regeling en verworven rechten reiskostenvergoedingen
Bij een welzijnsorganisatie zijn verschillende afspraken met medewerkers gemaakt over een tegemoetkoming in de kosten van het woon-werkverkeer. Maar volgens de cao moet hiervoor een uniforme regeling komen, die de instemming behoeft van de or. De or stemt echter niet in met een voorstel daartoe van de bestuurder, omdat sommige medewerkers erop achteruit zouden gaan. De or vindt dat het gaat om verworven rechten. Or en bestuurder komen er samen niet uit en daarom verzoekt de bestuurder de bedrijfscommissie om te bemiddelen.
Uit: OR magazine 2 (2018) 3 (maart), p. 18

Uitstel OR-Verkiezingen
De OR van een zorginstelling stelt de verkiezingsdatum uit met maximaal 18 maanden. Reden is de aankomende samenwerking met een andere organisatie. Maar dat gaat een betrokken vakbond te ver en die schakelt de bedrijfscommissie in.
Uit: OR magazine 1 (2017) 7 (december), p. 35

Staand beleid strijdig met CAO

Een organisatie in de kinderopvang geeft medewerkers bij hun jubileum een uitkering geeft. De bestuurder wil dit beleid direct schrappen omdat de cao een andere regeling heeft waar niet van mag worden afgeweken. De OR is het daar niet mee eens.
Uit: OR magazine 1 (2017) 6 (oktober), p. 35

Geen animo voor de OR?
Een werknemer van een organisatie van ruim 1300 werknemers wil dat de bestuurder een OR instelt. De werkgever wil wel een OR instellen, maar hij zegt dat er geen animo is onder werknemers. Enkele jaren geleden deed hij nog een oproep in het personeelsblad, waar geen reacties op zijn gekomen.
Uit: OR magazine 1 (2017) 2 (juli/augustus), p. 27

Klik hier voor meer publicaties van de Bedrijfscommissie.