Bedrijfscommissie Markt II

BC Markt II richt zich op de volgende sectoren: zorg en welzijn en sociaal-culturele sectoren (cultuur, sport, onderwijs en gesubsidieerde arbeid).

Voor de behandeling van de bemiddelingsverzoeken heeft de BC Markt II besloten om een geschillencommissie op te richten. Deze geschillencommissie bestaat uit 3 leden:
  • een voorzitter (uit de leden van de bedrijfscommissie worden drie vaste voorzitters benoemd, die bij toerbeurt als voorzitter optreden);
  • en twee leden van de bedrijfscommissie: een van werkgeverszijde en een van werknemerszijde (variërend per dossier/zitting). Eventueel kunnen dit ook sectordeskundigen zijn.

De geschillencommissie krijgt daarbij ondersteuning van het secretariaat.

Wat doet de Bedrijfscommissie Markt II?

In deze twee factsheets leest u wat de Bedrijfscommissie is en wat zij doet. Als u interesse hebt kunt u de factsheet zonder kosten ook op papier ontvangen. Neem daarvoor contact op met het secretariaat van de Bedrijfscommissie Markt I en Markt II.

Welke sectoren

Onder de werkingssfeer van de BC Markt II vallen de volgende sectoren die vroeger door de voormalige bedrijfscommissies zijn bestreken:
  • Gesubsidieerde Arbeid
  • Onderwijs
  • Sport
  • Welzijnssector
  • Zorg
  • Overige sectoren (voorheen: Algemene Bedrijfscommissie)

Instelling van de Bedrijfscommissie