Bedrijfscommissie Markt I

Voor de behandeling van de bemiddelingsverzoeken heeft de BC Markt I besloten om een geschillencommissie op te richten.

Deze geschillencommissie bestaat uit drie leden:

 • een voorzitter (uit de leden van de bedrijfscommissie worden drie vaste voorzitters benoemd, die bij toerbeurt als voorzitter optreden)
 • en twee leden van de bedrijfscommissie: één van werkgeverszijde en één van werknemerszijde (variërend per dossier/zitting).

De geschillencommissie krijgt hierbij ondersteuning vanuit het secretariaat.

Wat doet de bedrijfscommissie Markt I?

In deze twee factsheets leest u wat de Bedrijfscommissie is en wat zij doet. Als u interesse hebt kunt u de factsheet zonder kosten ook op papier ontvangen. Neem daarvoor contact op met het secretariaat van de Bedrijfscommissie Markt I en Markt II.

Welke sectoren

Bedrijfscommissie Markt I richt zich op de commerciële sectoren, namelijk:

 • Afbouw en Onderhoud
 • Ambachten
 • Bouwnijverheid
 • Detailhandel
 • Dienstverlening
 • Financiële Dienstverlening
 • Grafisch Bedrijf
 • Groothandel
 • Handel in Vee, de Groothandel in Eieren en Ei-producten en de Ei-productenindustrie en de Pluimveehandel en -industrie
 • Horeca en Catering
 • Houtindustrie, de Industriële Groothandel in Hout en de Bosbouw Industrie
 • Metaal en Techniek
 • Metalektro
 • Reinigingsbedrijven
 • Vervoer en Logistiek
 • Voeding
 • Wegvervoer
 • Woningcorporaties

 

Instelling van de Bedrijfscommissie