Hoe gaat de procedure bij bemiddeling?

U vraagt bemiddeling aan op deze website. Gebruik daarvoor het formulier ‘Bemiddelingsverzoek’.

In het formulier vertelt u in uw woorden waarom u om bemiddeling vraagt. Voeg zoveel mogelijk relevante documenten toe, bijvoorbeeld e-mails, brieven en reglementen. De betrokkenen in de bemiddeling krijgen van het secretariaat elkaars documenten te zien. Zo kunnen zij daarop reageren.

Bemiddelingszitting

Het secretariaat plant een bemiddelingszitting in op het moment dat de relevante stukken zijn ingeleverd. De betrokken partijen krijgen tijdens de zitting ruimte om hun standpunt toe te lichten. Vervolgens wordt er gezocht naar een oplossing voor het conflict. Als de Bedrijfscommissie een advies heeft bespreekt zij dat met de partijen aan het einde van de zitting.

Na afloop ontvangen partijen een schriftelijk verslag van bevindingen en indien nodig een bemiddelingsadvies. Soms is het geschil niet opgelost na de bemiddeling. De partijen kunnen ervoor kiezen om dan naar de rechter te gaan. Het verslag van bevindingen kan in dat geval gebruikt worden bij het verzoekschrift.

Wie kan een verzoek indienen?

Iedereen die bij een conflict over medezeggenschap betrokken is, kan om bemiddeling vragen.
In de praktijk zijn het vaak de ondernemingsraad of de ondernemer/bestuurder die zich tot de Bedrijfscommissie wenden.
Maar ook een individuele werknemer of een vakbond kunnen de Bedrijfscommissie inschakelen. Bijvoorbeeld als er een geschil is over de instelling van een ondernemingsraad.

Soms dienen partijen een bemiddelingsverzoek gezamenlijk in, maar een partij kan dit ook afzonderlijk doen. Vanzelfsprekend is bemiddeling alleen mogelijk als alle betrokken partijen daar open voor staan.