Handreiking Arbomaatregelen Zwangerschap & Werk

In deze handreiking wordt beschreven hoe branches maatregelen kunnen nemen rond de zwangerschap van werknemers.

U kunt de teksten uit deze handreiking overnemen in uw arbocatalogus en zo nodig toespitsen op uw branche. Zo kunt u bijvoorbeeld bepaalde risico’s wel of niet opnemen. Ook kunt u met branchespecifieke voorbeelden de tekst concreter maken.

Deze handreiking is in opdracht van de Stichting van de Arbeid ontwikkeld. De handreiking is geüpdatet door de SER.

De RIVM heeft op 25 maart 2020 een richtlijn over zwangerschap, werk en COVID-19 uitgebracht.