TSB: Een korte en snelle route naar erkenning van beroepsziekten

Vanaf 1 januari 2023 treedt de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (hierna TSB) in werking. Voor slachtoffers biedt de TSB een korte en snelle route naar erkenning van hun beroepsziekte. Met TSB kunnen zij aanspraak maken op een eenmalige financiële tegemoetkoming. Dat schrijft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

spuiter © Shutterstock

Lees hier de brief.

Wat betekent TSB in de praktijk?

Voor slachtoffers biedt de TSB een korte en snelle route naar erkenning van hun beroepsziekte. Daarom kunnen slachtoffers vanaf 1 januari 2023 aanspraak maken op een eenmalige financiële tegemoetkoming. De regeling TSB geldt in eerste instantie voor drie ziekten:
Longkanker door asbest; 
Allergische astma en, 
CSE (schildersziekte).

De lijst met beroepsziekten door gevaarlijke stoffen wordt de komende jaren verder uitgebreid.

De rol van LEXCES

Het recent geopende Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEXCES) zal adviseren over de tegemoetkomingen onder de TSB-regeling. 
Daarnaast gaat het Lexces zich richten op: 
Het voorkomen en signaleren van beroepsziekten;
Het ontwikkelen, bijeenbrengen en verspreiden van kennis en,
Het uitbreiden van de lijst ernstige stoffengerelateerde beroepsziekten. 

Gerelateerd nieuws

Bescherming tegen gevaarlijke stoffen op de werkvloer? Dan is preventie het sleutelwoord | 12-05-2022

Meer informatie

Meer weten over gevaarlijke stoffen? Ga dan naar het dossier Gevaarlijke stoffen.


Wat is het SER Arboplatform?

De SER ziet het als zijn taak om goede arbeidsomstandigheden in Nederland te stimuleren. Het SER Arboplatform is het centrale punt van sociale partners over gezond en veilig werken. Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen kunnen er terecht voor al hun arbovraagstukken.
 
Wil je weten wat er in de Arbowet staat en hoe je deze toepast?