Over het Arboplatform

Het Arboplatform: het centrale informatiepunt voor arboprofessionals. Hier vindt u alle arbo-instrumenten van de SER en de Stichting van de Arbeid overzichtelijk bij elkaar. Het platform gaat kennisuitwisseling stimuleren en inspirerende voorbeelden bieden uit verschillende sectoren. Bovendien kunt u hier met uw vragen terecht. Het doel: gezond en veilig werken bevorderen.

Informatie bij elkaar

De SER heeft veel adviezen uitgebracht op het terrein van de arbeidsomstandigheden. Bijvoorbeeld over werken met een chronische ziekte en over de grenswaarden van gevaarlijke stoffen op de werkplek. De Stichting van de Arbeid heeft handreikingen met inhoudelijke arboinformatie ontwikkeld over onder meer zwangerschap en werk. Waardevolle informatie, die nu op deze themapagina toegankelijk bij elkaar is gebracht.

Meerwaarde bieden

De SER wil met het platform meerwaarde toevoegen aan het bestaande aanbod. U kunt hier niet alleen betrouwbare en actuele informatie vinden, maar ook concrete vragen stellen. U krijgt dan antwoord van de experts van de SER. Door ons uitgebreide netwerk kunnen we u bovendien waar nodig gericht doorverwijzen naar de branche- of beroepsorganisatie die u het beste antwoord op uw vraag kan geven.

Netwerk ontwikkelen

Het is de bedoeling dat het Arboplatform op termijn een community wordt waar arboprofessionals kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Informatie van de SER en Stichting van de Arbeid is bruikbaar in alle sectoren. Daarnaast is een dialoog tussen sectoren heel waardevol: sectoren lopen vaak tegen dezelfde arboproblemen aan. Het Arboplatform zal deze dialoog bevorderen door onder andere netwerkbijeenkomsten te organiseren.

Permanente aandacht

Arbeidsomstandigheden vragen permanent aandacht. Het werkklimaat heeft immers een enorme invloed op de gezondheid en het welbevinden van werkenden. En op de mate waarin zij gezond hun pensioenleeftijd halen. Het is dus erg belangrijk om werkgevers en hun medewerkers te ondersteunen bij het creëren van een goede, veilige en gezonde werkomgeving. Dat is wat het SER Arboplatform voor ogen heeft. 

Alle informatie die u geeft, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Velden met een * zijn verplicht