Handreiking Arbomaatregelen Zwangerschap & Werk

In deze handreiking wordt beschreven hoe branches maatregelen kunnen nemen rond de zwangerschap van werknemers.

U kunt de teksten uit deze handreiking overnemen in uw arbocatalogus en zo nodig toespitsen op uw branche. Zo kunt u bijvoorbeeld bepaalde risico’s wel of niet opnemen. Ook kunt u met branchespecifieke voorbeelden de tekst concreter maken.

Deze handreiking is in opdracht van de Stichting van de Arbeid ontwikkeld. De handreiking is geüpdatet door de SER.