Handreiking Arbomaatregelen Uitzendwerk

Deze handreiking besteedt aandacht aan de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten.

Ook uitzendkrachten hebben recht op gezond en veilig werk. Het gaat bijvoorbeeld om persoonlijke beschermingsmiddelen en duidelijke voorlichting. Hoe pakt u dat aan? 

De handreiking Arbomaatregelen Uitzendwerk helpt u op weg met uitleg en tips. Deze handreiking maakt duidelijk welke arbomaatregelen in de arbocatalogi opgenomen kunnen worden om invulling te geven aan de doelvoorschriften uit de Arbowet- en regelgeving. 

Het betreft een update van een eerdere versie. Deze werd gemaakt door de Stichting van de Arbeid in samenwerking met de Stichting Arbo Flexbranche.