Polycyclische aromatische koolwaterstoffen en benzo(a)pyreen

Engelse naam:
Coal tar
CAS-nummer:
8007-45-2
EG-nummer:
232-361-7
Synoniemen:
PAK's

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
550 ng/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2008
Onderbouwing:
  • 2006/01OSH
Opmerkingen:
Zie ook Benzo(a)pyreen; CASnr. 50-32-8. 2006: voor het concentratiegebied rond het streefrisiconiveau is een meetmethode beschikbaar, te weten BIA 6272 (WGMM 3). De werkgroep plaatst echter vraagtekens bij de ondergrens van de meetmethode. Het rapport

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
0,2 mg/m3 (TGG - 8u)

Noorwegen

Grenswaarde:
0,04 mg/m3 (TGG - 8u)