Lood en -verbindingen

Engelse naam:
Lead and compounds
CAS-nummer:
7439-92-1
EG-nummer:
231-100-4

Nederlandse grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,15 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 april 2016
Algemene opmerkingen:
Herstel omissie. Bij de herziening van grenswaardenstelsel per 1 januari 2007 is alleen naar de biologische grenswaarde en niet naar de bindende grenswaarde van lood in de lucht op grond van Richtlijn nr. 91/322/EEG. Dat is nu hersteld.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Zweden

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
0,05 mg/m3 respirabele fractie / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 juli 2012
Onderbouwing:
AFS 2018:1


Noorwegen

Grenswaarde:
0,05 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2010
Onderbouwing:
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. utgave november 2009; Arbeidstilsyne


Frankrijk

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 juni 2008
Onderbouwing:
Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984; 2018


Oostenrijk

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
0,4 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
Grenzwerteverordnung 2018


Denemarken

Grenswaarde:
0,05 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 september 2007
Onderbouwing:
Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, 2018


Finland

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Julkaisuja 2018:1