Werk in uitvoering. De databank Grenswaarden is overgezet naar een nieuw systeem. De databank werkt nog niet zoals dat zou moeten. Dit is bij de SER bekend. Er wordt hard gewerkt om dit op te lossen.

Cresolen (o-, m- en p-)

Engelse naam:
Cresol (all isomers)
CAS-nummer:
1319-77-3
EG-nummer:
215-293-2

Nederlandse grenswaarde Publiek

De grenswaarde is op dit moment in behandeling door SER, bij de subcommissie GSW
Reactietermijn:
onbekend

REACH verordening Privaat

Long-term exposure = 3,5 mg/m3 inhalation systemic effects
Long-term exposure = 0,9 mg/m3 inhalation local effects


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Noorwegen

Grenswaarde:
5 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 8u
22 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2010
Onderbouwing:
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. 2018; Arbeidstilsyne


Zwitserland

Grenswaarde:
5 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 8u
22 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2009
Onderbouwing:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018


Frankrijk

Grenswaarde:
5 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 8u
22 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 juni 2008
Onderbouwing:
Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984; 2018


Oostenrijk

Grenswaarde:
5 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 8u
22 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
Grenzwerteverordnung 2018


Denemarken

Grenswaarde:
5 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 8u
22 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 september 2007
Onderbouwing:
Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, 2018


Finland

Grenswaarde:
5 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 8u
22 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Julkaisuja 2018:1


Zweden

Grenswaarde:
1 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 8u
4,5 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2005
Onderbouwing:
AFS 2018:1