Chroom (VI) oplosbare verbindingen

Engelse naam:
Chromium (VI) soluble compounds
Classificatie (CMR, S):
Carcinogeen (kankerverwekkend), Reproductie toxisch (schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht), Sensibiliserend/allergeen

Nederlandse grenswaarde Publiek

De grenswaarde is op dit moment in behandeling door SER, bij de subcommissie GSW
Reactietermijn:
onbekend

Historische grenswaarden Privaat

2007

Grenswaarde:
0,025 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
0,05 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Vervallen per:
1 januari 2010

2014

Grenswaarde:
0,01 mg/m3 / TGG 8u
0,02 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
7 april 2014
Vervallen per:
20 augustus 2018


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
31 mei 2018
Onderbouwing:
Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer 2018


Finland

Grenswaarde:
0,005 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2014
Onderbouwing:
HTP-ARVOT 2018


Frankrijk

Grenswaarde:
0,001 mg/m3 / TGG 8u
0,005 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 juli 2012
Onderbouwing:
INRS ED 984: okt. 2016


Zwitserland

Grenswaarde:
0,005 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2012
Onderbouwing:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2012


Oostenrijk

Grenswaarde:
0,05 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
0,2 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
Grenzwerteverordnung 2018 - GKV 2018


Verenigd Koninkrijk (UK)

Grenswaarde:
0,05 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
EH40/2005 Workplace exposure limits


Zweden

Grenswaarde:
0,005 mg/m3 totaal stof / TGG 8u
0,015 mg/m3 totaal stof / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2005
Onderbouwing:
AFS 2018:1