Koper en anorganische verb.

Engelse naam:
Copper
CAS-nummer:
7440-50-8
EG-nummer:
231-159-6

Nederlandse grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Algemene opmerkingen:
2006: er is geen gevalideerde meetmethode beschikbaar. Analytisch en meettechnisch gezien is de bepaling mogelijk met behulp van meethmethode BIA 7755. Van deze BIA-methode ontbreekt echter informatie over het gevalideerde meetgebied (WGMM 3).

REACH verordening Privaat

Short-term exposure = 1240 mg/m3 inhalation systemic effects
Long-term exposure = 1 mg/m3 inhalation local effects
Long-term exposure = 1 mg/m3 inhalation local effects


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Noorwegen

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2010
Onderbouwing:
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. 2018; Arbeidstilsyne


Zwitserland

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
0,2 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2009
Onderbouwing:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018


Frankrijk

Grenswaarde:
0,2 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 juni 2008
Onderbouwing:
Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984; 2018


Oostenrijk

Grenswaarde:
1 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
4 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
Grenzwerteverordnung 2018


Verenigd Koninkrijk (UK)

Grenswaarde:
1 mg/m3 / TGG 8u
2 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
EH40/2005


Denemarken

Grenswaarde:
1 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 september 2007
Onderbouwing:
Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, 2018


Finland

Grenswaarde:
0,02 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Julkaisuja 2018:1


Zweden

Grenswaarde:
0,01 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2005
Onderbouwing:
AFS 2018:1