Informatie voor werknemers en sollicitanten

Op zoek naar een nieuwe baan? Dit moet je weten over aanstellingskeuringen.

Werknemers - Veelgestelde vragen

Wat je als sollicitant verder nog moet weten

  • Een arbodienst of bedrijfsarts adviseert van tevoren of er gekeurd mag worden voor een bepaalde baan; jij mag dat advies altijd inzien.
  • De werkgever moet duidelijk maken waarom en waarop je wordt gekeurd.
  • Jij krijgt als eerste de uitslag van je keuring te horen. Pas na jóuw toestemming mag de bedrijfsarts de uitslag aan de werkgever vertellen. Hij zegt dan alleen of je geschikt of ongeschikt bent, dan wel of je geschikt bent onder bepaalde voorwaarden.
  • Je kunt je uit een keuring altijd terugtrekken; de werkgever ontvangt dan geen uitslag van de keuring.
  • Je hebt altijd recht op een onafhankelijke herkeuring.
  • Als een aanstellingskeuring niet aan alle wettelijke regels voldoet, kun je je medewerking weigeren én een klacht indienen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA).