Over de Commissie Klachtenafhandeling Aanstellingskeuringen

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) helpt sollicitanten, werknemers, werkgevers, HR functionarissen, ondernemingsraden, bedrijfsartsen en psychologen met informatie over wat wel en niet mag bij keuringen. Naast vragen stellen kunnen werkgevers, sollicitanten, werknemers, bedrijfsartsen en ondernemingsraden ook klachten indienen bij de CKA.

Daarmee bevordert de CKA dat iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen krijgt bij het aangaan of wijzigen van een arbeidsovereenkomst. Ook mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in verband met hun gezondheid. Ook wil de CKA dat de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit van mensen zoveel mogelijk worden beschermd en dat medische informatie niet onnodig wordt verzameld en gedeeld.

De leden van de CKA zijn deskundige artsen en juristen, die hun medische en juridische kennis en ervaring delen en verbinden. Zij verrichten hun werkzaamheden voor de CKA op een onafhankelijke, professionele en integere manier.

Aanstellingskeuring © Herman Wouters / HH