Kwaliteit van aanstellingskeuringen

Werkgevers willen sollicitanten soms fysiek of psychisch laten keuren voordat ze een nieuwe functie aanbieden. Dat mag alleen onder strenge voorwaarden, en met aandacht voor de rechten van degene die gekeurd wordt.

Rechten voor wie gekeurd wordt

De sollicitant heeft verschillende rechten bij een medische keuring, bijvoorbeeld:

  • schriftelijke, begrijpelijke informatie over het doel van de keuring
  • informatie over wat er gevraagd en onderzocht wordt
  • recht om te weten wat het advies van de bedrijfsarts is na de keuring
  • recht om een keuring te weigeren of opnieuw gekeurd te worden
  • recht om een klacht in te dienen

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) wil dat werkgevers en bedrijfsartsen hun verplichtingen beter naleven en dat sollicitanten beter op de hoogte zijn van hun rechten. Daarom vraagt de CKA aandacht van werkgevers en HR-professionals, bedrijfsartsen, OR’en en psychologen voor deze regels. Ook informeert de CKA werknemers over hun rechten.
Dat doet de CKA via de website, sociale media, seminars, door vragen te beantwoorden, adviezen te geven en klachten te behandelen.

Nieuwe baan? Zomaar keuren mag niet! (PDF, 2892 kB)

Leidraad

De Leidraad aanstellingskeuringen bevat de voorschriften voor keuringen. 

Leidraad aanstellingskeuringen: handelen van de arbodienst en de keurend arts bij een aanstellingskeuring (PDF, 954 kB)