Meldingsformulier: Gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren

Krijgt u als sollicitant een formulier met gezondheidsvragen, meld dat aan de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA). Die houdt toezicht houdt op de juiste naleving van de Wmk.

Ja, ik heb een sollicitatieformulier ontvangen/gezien, waarin mij een of meer vragen over mijn gezondheid worden gesteld.

Of

De persoonsgegevens die u via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en ons privacybeleid.

Peinzende man aan het luisteren naar een psycholoog. © Shutterstock