Wat is een aanstellingskeuring?

Als u solliciteert kan de werkgever (online of in een gesprek) vragen stellen over uw fysieke of psychische gezondheid. Dat mag niet zomaar. Vragen over de gezondheid mogen alleen worden gesteld als dat nodig is voor de functie. De vragen mogen alleen door een bedrijfsarts worden gesteld aan het einde van een sollicitatieprocedure, als de werkgever in principe van plan is de sollicitant aan te nemen. Dan is het een aanstellingskeuring, en de Wet op de medische keuringen (Wmk) geeft daar regels voor.

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen helpt sollicitanten, werkgevers, HR functionarissen, ondernemingsraden, bedrijfsartsen en psychologen met informatie over wat wel en niet mag bij keuringen. Naast vragen stellen kunnen alle partijen ook klachten indienen bij de CKA.

Lees verder op de website aanstellingskeuringen.nl