Wat is een aanstellingskeuring?

Als iemand solliciteert kan de werkgever vragen (laten) stellen over de fysieke of psychische gezondheid en/of om een medisch onderzoek vragen. Het gaat dan om een aanstellingskeuring. De Wet op de medische keuringen (Wmk) geeft daar regels voor. Een aanstellingskeuring mag niet, tenzij voor een functie die risico’s kan opleveren voor de gezondheid en veiligheid van de kandidaat of anderen. En dan alleen als de werkgever die risico’s niet met gangbare maatregelen kan beperken.

Een aanstellingskeuring mag alleen door een bedrijfsarts worden verricht. Bovendien moet de aanstellingskeuring plaatsvinden aan het einde van de sollicitatieprocedure, als de werkgever al van plan is om de sollicitant aan te nemen.

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen helpt sollicitanten, werknemers, werkgevers, HR functionarissen, ondernemingsraden, bedrijfsartsen en psychologen met informatie over wat wel en niet mag bij keuringen. Naast vragen stellen kunnen werkgevers, sollicitanten, werknemers, bedrijfsartsen en ondernemingsraden ook klachten indienen bij de CKA.

Lees verder op de website aanstellingskeuringen.nl