Overzicht overheidsregelingen coronacrisis

Bent u als ondernemer getroffen door de gevolgen van de coronacrisis? Vanuit de overheid zijn er diverse regelingen beschikbaar. Zowel mkb-ondernemers als zelfstandigen (zzp’ers) kunnen hier gebruik van maken. Bekijk op deze pagina een overzicht van de maatregelen.

Welke regelingen zijn er voor ondernemers?

  1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): verruiming van werktijdverkorting voor bedrijven die minimaal 20 procent omzetdaling verwachten.
  2. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo): inkomensondersteuning voor zzp’ers.
  3. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS): 4.000 euro voor direct getroffen ondernemers.
  4. Uitstel Belastingdienst: uitstel van belastingbetaling voor ondernemers in liquiditeitsnood.
  5. Verruiming BMKB: verruiming van de garantieregeling voor bankleningen aan bedrijven.
  6. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO): verruiming van de garantieregeling voor ondernemers die moeilijk financiering kunnen krijgen.
  7. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten (Qredits): versoepeling van de voorwaarden bij microkredieten.
  8. Toeristenbelasting en cultuursector: tijdelijke stopzetting van de heffing van toeristenbelasting.

Naast deze maatregelen naar aanleiding van het coronavirus, werken banken mee aan uitstel van de aflossing van leningen (tot 2,5 miljoen euro). Ook pensioenfondsen hanteren een soepeler betalingstermijn en invorderingsbeleid.

Lees meer