Nieuws aanpak coronacrisis

Overzicht van recente nieuwsberichten over de aanpak van de coronacrisis.

Thuiswerken in coronacrisis

12-01-2021

Op 23 september 2020 organiseerde de SER een webinar over thuiswerken. Naar aanleiding van dit webinar is een rapport gemaakt. Bedrijven en organisaties kunnen hiermee hun beleid voor thuiswerken maken. Wil je weten wat de effecten van thuiswerken zijn?

Jaarbericht Staat van het mkb 2020

16-12-2020

Op woensdag 16 december 2020 presenteerde het Nederlands Comité voor Ondernemerschap (NCvO) het Jaarbericht Staat van het mkb 2020.

Denktank Coronacrisis: Extra aandacht voor wie kwetsbaar is op de arbeidsmarkt

10-12-2020

De coronacrisis treft veel werkenden. Maar sommige groepen lopen meer risico op langdurige werkloosheid en financiële problemen. Denk aan jongeren die willen beginnen of net zijn begonnen met werken, mensen met een migratieachtergrond of met een arbeidsbeperking. Velen hiervan hadden voor de crisis uitbrak al achterstanden op de arbeidsmarkt.

Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC): Eerste resultaten over klimaat

01-12-2020

In september konden jongeren tussen de 16 en 35 jaar meepraten via de Opp app over de gevolgen van de coronacrisis op werk, wonen en onderwijs. Na veel input en ideeën van jongeren werd besloten om ook het klimaat mee te nemen in het gesprek. Vanaf 12 november konden zij hun ideeën geven over klimaatproblemen. Deze ronde sloot op 30 november. In januari zal JDC de ideeën met premier Rutte delen.

Voortgangsrapportage SER Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen: Najaar 2019 – najaar 2020

16-11-2020

De SER publiceert de tweede voortgangsrapportage van de Actie-agenda Leven Lang ontwikkelen. De doelstelling van de Actie-agenda is het aanjagen van doorbraken op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen door het stimuleren van een sterke, positieve en vanzelfsprekende leercultuur voor de werkende en niet-werkende beroepsbevolking, organisaties en onderwijsinstellingen.

Leren en ontwikkelen en de bijdrage aan van-werk-naar-werk

16-11-2020

Op verzoek van de Denktank Coronacrisis, die is geïnitieerd door de SER is een kennisdocument opgesteld waarin de centrale vraag is: Welke lessen kunnen we trekken uit de bestaande initiatieven voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en van werk (en werkloosheid) naar werk en wat is nodig voor opschaling hiervan in de crisis- en herstart fase.

Week van de Werkstress 2020 | Blijf in balans!

12-11-2020

Op maandag 16 november 2020 openden Bas van ’t Wout (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Mariëtte Hamer (voorzitter van de SER) de Week van de Werkstress.

NEA-COVID-19 | Welke impact hadden de eerste 3 maanden coronacrisis op het werk?

12-11-2020

Door de coronamaatregelen werken we in Nederland sinds maart 2020 grotendeels thuis. Wat was de impact hiervan op het werk?

Jongeren Denktank Coronacrisis praat verder over klimaat

12-11-2020

Het gesprek van jongeren met elkaar over de gevolgen van de coronacrisis krijgt een vervolg. Het nieuwe onderwerp is het klimaat. Vanaf 12 november kunnen jongeren tussen 16 en 35 jaar hun ideeën spuien over hoe klimaatproblemen kunnen worden aangepakt.

Hoe beleven we thuiswerken in coronatijd? 6 lessen

13-10-2020

Veel kantoormedewerkers doen hun werk al ruim een halfjaar vanuit huis. Hoe beleven ze dat? En wat is er nodig om nog langer thuis te kunnen blijven werken? Diverse kennisinstellingen deden in het voorjaar en de zomer van 2020 onderzoek onder thuiswerkers. Ze delen hun belangrijkste inzichten.