Nieuws aanpak coronacrisis

Overzicht van recente nieuwsberichten over de aanpak van de coronacrisis.

Burn-outs en uitputting liggen op de loer door de coronacrisis

22-07-2020

Onderzoek van CNV naar werkdruk door de coronacrisis geeft aan dat de coronacrisis een grote aanjager van werkstress is.

Investeren in Europese samenwerking

01-07-2020

Half juli 2020 zal de Europese Raad van ministers zich buigen over de voorstellen van de Europese Commissie voor een herziene van de Europese meerjarenbegroting (MFK) en Europese herstelinstrumenten.

Adviesaanvraag aan Denktank Coronacrisis over reshoring in de maakindustrie

29-06-2020

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Denktank Coronacrisis op verzoek van de Tweede Kamer gevraagd om een advies over reshoring in de maakindustrie. De minister vraagt de Denktank hierbij het hoofddoel te leggen op versterking van de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie.

Gesprek met Kamerleden over advies Denktank Coronacrisis

25-06-2020

Op 25 juni sprak een delegatie van de Denktank Coronacrisis met leden van de Tweede Kamer over het advies "De contouren van een intelligent herstelbeleid". De delegatie bestond uit Mariëtte Hamer, SER-voorzitter en initiator van de Denktank Coronacrisis, Olaf Sleijpen, kroonlid van de SER namens De Nederlandsche Bank (DNB) en Luce van Kempen, kroonlid van de SER en lid van het SER Jongerenplatform.

Hoe pak ik in mijn bedrijf corona aan? | Vraag van de maand

22-06-2020

“Mijn naam is Jac Pieterse en binnen mijn garagebedrijf hebben wij de afgelopen weken het werk weer opgepakt. Vanuit onze sector heb ik tips gekregen over hoe we het werk in verband met corona veilig kunnen doen. Ik weet dat we ons aan de maatregelen van de overheid moeten houden, maar wat moeten we nou precies regelen en hoe pak ik dat aan?"

Handreiking COVID-19 van werkgevers en werknemers

05-06-2020

Sociale partners hebben samen binnen de SER een handreiking opgesteld voor bedrijven en werknemers om verspreiding van het coronavirus in bedrijven tegen te gaan. Werkgeversorganisaties en vakcentrales zien dit als een goede manier om bedrijven coronaproof te maken.

Denktank Coronacrisis adviseert: maak deeltijd thuiswerken mogelijk

03-06-2020

Faciliteer in deeltijd thuiswerken van werknemers en de spreiding van arbeidstijden. Houd daarbij rekening met de sector, specifieke omstandigheden en het type werkzaamheden. Maak een goede combinatie tussen online en fysiek onderwijs en houd daarbij rekening met de eigenschappen en vereisten van een opleiding en het type student. Stimuleer de kwaliteit van online onderwijs door op korte termijn te investeren. Verruim het tijdsslot voor het fysieke onderwijs. En stimuleer het gebruik van de tweewieler.

Hoe blijft de afvalbranche gezond en veilig werken binnen 1,5 meter?

29-05-2020

De afvalbranche heeft een protocol opgesteld voor veilig werken in de anderhalvemetersamenleving. De branche heeft een vitale functie in Nederland. De continuïteit van de bedrijfsvoering moet daarom zoveel mogelijk worden gewaarborgd.

Zijn werkgevers verplicht de or te betrekken bij de NOW tegemoetkoming?

29-05-2020

De SER krijgt van or-leden de vraag of zij een wettelijk recht hebben wanneer de ondernemer een tegemoetkoming aanvraagt op grond van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Vooral nu er bij de verlenging een inspanningsverplichting geldt om werknemers te stimuleren aan bij– of omscholing te doen. De SER geeft aan wat er mogelijk is op dat vlak.

Vervolgadvies van de Denktank Coronacrisis gevraagd over auto- en OV-gebruik

28-05-2020

Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft, samen met andere kabinetsleden, de Denktank Coronacrisis gevraagd om een aanvullend advies in de bestrijding van de coronacrisis.