Nieuws aanpak coronacrisis

Overzicht van recente nieuwsberichten over de aanpak van de coronacrisis.

Hoe beleven we thuiswerken in coronatijd? 6 lessen

13-10-2020

Veel kantoormedewerkers doen hun werk al ruim een halfjaar vanuit huis. Hoe beleven ze dat? En wat is er nodig om nog langer thuis te kunnen blijven werken? Diverse kennisinstellingen deden in het voorjaar en de zomer van 2020 onderzoek onder thuiswerkers. Ze delen hun belangrijkste inzichten.

Bericht voor bezoekers aan de SER

30-09-2020

In verband met het coronavirus volgen wij de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid op. Onze medewerkers werken thuis.

Maatregelen in de aanpak van het coronavirus

30-09-2020

De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. De SER heeft een themawebsite ingericht waarin de belangrijkste aandachtspunten en maatregelen te vinden zijn.

Handreiking overleg or en bestuurder over de gevolgen van COVID-19. Wat mag, moet en kan?

28-09-2020

Vanaf het voorjaar 2020 is Nederland in de ban van COVID-19. Deels zagen ondernemingen hun omzet in het niet verdwijnen. Er waren ook ondernemingen die innovatief, creatief of op volle kracht aan de slag moesten en ook gingen.

Jongeren adviseren Rutte over coronacrisis

14-09-2020

“Kom met ideeën” zei premier Rutte in mei tegen de jongeren. Twee jongerenplatformen: Denktank-Y en SER-Jongerenplatform, werken vanaf 14 september samen in de Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC).

Burn-outs en uitputting liggen op de loer door de coronacrisis

22-07-2020

Onderzoek van CNV naar werkdruk door de coronacrisis geeft aan dat de coronacrisis een grote aanjager van werkstress is.

Investeren in Europese samenwerking

01-07-2020

Half juli 2020 zal de Europese Raad van ministers zich buigen over de voorstellen van de Europese Commissie voor een herziene van de Europese meerjarenbegroting (MFK) en Europese herstelinstrumenten.

Adviesaanvraag aan Denktank Coronacrisis over reshoring in de maakindustrie

29-06-2020

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Denktank Coronacrisis op verzoek van de Tweede Kamer gevraagd om een advies over reshoring in de maakindustrie. De minister vraagt de Denktank hierbij het hoofddoel te leggen op versterking van de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie.

Gesprek met Kamerleden over advies Denktank Coronacrisis

25-06-2020

Op 25 juni sprak een delegatie van de Denktank Coronacrisis met leden van de Tweede Kamer over het advies "De contouren van een intelligent herstelbeleid". De delegatie bestond uit Mariëtte Hamer, SER-voorzitter en initiator van de Denktank Coronacrisis, Olaf Sleijpen, kroonlid van de SER namens De Nederlandsche Bank (DNB) en Luce van Kempen, kroonlid van de SER en lid van het SER Jongerenplatform.

Hoe pak ik in mijn bedrijf corona aan? | Vraag van de maand

22-06-2020

“Mijn naam is Jac Pieterse en binnen mijn garagebedrijf hebben wij de afgelopen weken het werk weer opgepakt. Vanuit onze sector heb ik tips gekregen over hoe we het werk in verband met corona veilig kunnen doen. Ik weet dat we ons aan de maatregelen van de overheid moeten houden, maar wat moeten we nou precies regelen en hoe pak ik dat aan?"