Nieuws aanpak coronacrisis

Overzicht van recente nieuwsberichten over de aanpak van de coronacrisis.

Denktank Coronacrisis komt met advies intelligent herstelbeleid

21-05-2020

De Denktank Coronacrisis schetst in zijn advies aan het kabinet ‘contouren van een intelligent herstelbeleid’ hoe herstel van de economie en de werkgelegenheid met veerkracht van de samenleving op een evenwichtige manier gestalte kan krijgen. In het advies staan uitgangspunten voor een intelligent herstelbeleid, die zich richten op herstel van de economie en werkgelegenheid, maar ook op het overeind houden van maatschappelijke verworvenheden.

Kabinet vraagt Denktank coronacrisis om advies

07-05-2020

Het kabinet heeft de Denktank coronacrisis, geïnitieerd door de voorzitter van de SER Mariëtte Hamer, gevraagd te adviseren over de sociaaleconomische aspecten van de coronacrisis.
Dat staat in de Kamerbrief die Minister De Jonge (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) deze week aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lerende wijs de coronacrisis uit

24-04-2020

In de metropoolregio Amsterdam (MRA) worden ruim een half miljoen banen direct of indirect bedreigd door de coronacrisis. In sommige sectoren is het werk stilgevallen terwijl in andere de tekorten aan arbeidskrachten juist groot zijn. Op 21 april organiseerde de MRA University het tweede webinar over de effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarkt.

Enquête over de toekomst van Nederland

17-04-2020

De Sociaal-Economische Raad ondersteunt het initiatief Namens Nederland, dat op 15 april van start is gegaan. Het is een grootschalige enquête onder inwoners van Nederland over de toekomst van Nederland.

Geeft een chirurgisch masker voldoende bescherming tegen corona? | Vraag van de maand

15-04-2020

Een lid van de ondernemingsraad bij een thuiszorginstelling vraagt of medewerkers voldoende beschermd zijn tegen het coronavirus met een chirurgisch masker type IIR wanneer zij cliënten verzorgen die coronaklachten hebben of positief zijn getest op corona.

Is de or betrokken bij NOW tegemoetkoming?

14-04-2020

De SER krijgt van or-leden de vraag of zij een wettelijk recht hebben wanneer de ondernemer een tegemoetkoming aanvraagt op grond van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. De SER geeft aan wat er mogelijk is.

Werken vanuit huis : tips en adviezen

14-04-2020

Een groot deel van Nederland werkt door de coronacrisis noodgedwongen vanuit huis. Hoe voorkomt u lichamelijke en psychische klachten?

Landelijke maatregelen beschermingsmiddelen zorgprofessionals

07-04-2020

Werkenden maken zich zorgen over hun veiligheid op de werkvloer, zo bleek ook uit recent onderzoek van het CNV onder tweeduizend werkenden. Door het coronavirus is er een tekort ontstaan aan persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen voor de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten.

Maatregelen in de aanpak van het coronavirus

31-03-2020

De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. De SER heeft een themawebsite ingericht waarin de belangrijkste aandachtspunten en maatregelen te vinden zijn.

Ook vanuit huis mogelijkheden voor leven lang ontwikkelen

30-03-2020

Momenteel is Nederland door het coronavirus genoodzaakt om zo veel mogelijk thuis te blijven. Ook vanuit huis zijn er mogelijkheden voor leven lang ontwikkelen. Zo zijn er volop middelen voor gratis online bijscholing. En oriënteren op vaardigheden en beroepskeuze kan met behulp van diverse tests.