Coronacrisis: rol van de SER

De impact van het coronavirus (COVID-19) is groot. Om de vergaande gevolgen van deze situatie zo goed mogelijk op te vangen heeft het kabinet een pakket aan maatregelen getroffen. Hierbij gaat de aandacht uit naar het zo snel mogelijk indammen van het coronavirus en het overeind houden van de economie.

Tijdens de crisis zorgt de SER ervoor dat zowel werkgevers als medewerkers de belangrijkste aandachtspunten en genomen maatregelen gemakkelijk kunnen vinden. Via nieuwsberichten, veelgestelde vragen en relevante links wordt iedereen zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen.

Ook maatregelen waar de werkgevers- en werknemersorganisaties zich voor hebben ingezet zijn de komende maanden van cruciaal belang. Er komt een fase van herstel en terugkeer naar het ‘normale’ leven. Het is belangrijk dat daarbij niemand achterblijft. Door verschillende organisaties binnen de samenleving samen te brengen zorgt de SER hierbij voor een blijvende dialoog over de meest essentiële sociaal-economische vraagstukken.

Initiatief voor denktank

Voor SER-voorzitter Mariëtte Hamer is het belangrijkste deze epidemie samen door te komen en goed op elkaar te letten. Daarnaast ziet ze het als een taak van de SER om toch nu al vooruit te kijken. Zij heeft daarom het initiatief genomen voor een denktank waaraan naast de sociale partners ook instellingen als het Centraal Planbureau, het Sociaal Cultureel Planbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek, De Nederlandsche Bank, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en Clingendael deelnemen. Deze denktank onderhoudt via het netwerk van deelnemende partijen ook contacten met andere organisaties dan de hier genoemde. De denktank gaat nadenken over wat de gevolgen van de crisis zijn en hoe de maatschappelijke en economische schade zoveel mogelijk beperkt kan blijven.

Kennis bundelen

De crisis leert ons volgens Hamer hoe belangrijk het is om alle kennis te bundelen. “Met elkaar komen we verder en kunnen we het kabinet goed adviseren. Hopelijk krijgt het ook een beetje een zwaan-kleef-aan-effect, want we kunnen alle deskundigheid gebruiken. We staan voor indringende vragen. Bijvoorbeeld over wat de gevolgen zijn voor kinderen als de scholen lang dicht blijven? Of hoe houden we de gezondheidszorg voor langere tijd overeind?”
Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. De grote vraagstukken waarvoor we staan kunnen lidstaten niet ‘ieder voor zich’ oplossen. Een gezamenlijke internationale aanpak is essentieel.


Mariëtte Hamer:
'Niemand achterlaten, wel vooruitkijken’


Algemene regelingen:


Nieuwsbrief SER
De nieuwsbrief van de SER verschijnt elke maand en bevat actuele berichten.


SER berichtgeving: