Scholingskamer

Heeft u een vraag over OR en scholing? Of is er sprake van een conflict? Ook dan kunt u terecht bij de bedrijfscommissie. Een scholingskamer neemt deze in behandeling. Er is een aangepaste procedure met verkorte behandeltermijnen.

Vraagbaak

Vragen over de redelijkheid of interpretatie van de toepassing van het wettelijk scholingsrecht kunt u stellen aan de bedrijfscommissie, liefst schriftelijk of per e-mail. Deze vragen worden zo snel mogelijk beantwoord: we hanteren een termijn van een week. Richtbedragen voor scholing stelt de Sociaal-Economische Raad jaarlijks vast.

Procedure behandeling scholingsgeschil

De ondernemingsraad en de ondernemer kunnen geschillen voorleggen aan de scholingskamer. De scholingskamer vraagt de wederpartij om een reactie. De scholingskamer brengt binnen drie weken na de indiening van het geschil schriftelijk haar verslag van bevindingen uit. Mocht de scholingskamer dat nodig vinden, dan vindt een zitting plaats.