Medezeggenschap in kleine ondernemingen

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) gaat ook over medezeggenschap in kleinere ondernemingen (artikel 35b en verder WOR). Over het algemeen hoeft daar geen ondernemingsraad (or) te worden ingesteld.

Personeelsvertegenwoordiging

Als in het bedrijf tussen 10 en 50 mensen werken, kan de ondernemer vrijwillig een personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen. Als een meerderheid van zijn personeel daar om vraagt, is de ondernemer echter verplicht een PVT in te stellen. Ook in ondernemingen waar minder dan 10 personen werken, mag de ondernemer een PVT instellen. De PVT wordt gefaciliteerd en heeft verschillende bevoegdheden, zoals het recht op informatie en het recht op instemming bij een werktijdregeling. Een PVT heeft in principe minder bevoegdheden dan een or.

Personeelsvergadering

Als in het bedrijf tussen 10 en 50 mensen werken en het bedrijf geen or of PVT heeft, dan zegt de WOR dat het personeel regelmatig bijeengeroepen wordt voor overleg. Die personeelsvergadering is een bijeenkomst die twee keer per jaar plaatsvindt over de algemene gang van zaken van de onderneming. Ook kunnen in de personeelsvergadering andere zaken besproken worden, waarover de ondernemer of werknemers overleg wensen.