Wat is een bedrijfscommissie?

De belangrijkste taak van een bedrijfscommissie is het bemiddelen bij geschillen tussen (met name) de ondernemingsraad en de ondernemer. Maar ook andere belanghebbenden kunnen partij zijn in een geschil bij de bedrijfscommissie, zoals een of meerdere medewerkers in een onderneming, een kandidaat OR-lid, een individueel OR-lid, een vakbond etc..

Vraagbaak

Naast de bemiddelingsrol geven de bedrijfscommissies voorlichting en functioneren ze als vraagbaak. Via de vraagbaak biedt de bedrijfscommissie aan een ieder beantwoording van algemene vragen over medezeggenschap, de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de (bemiddelingsprocedure bij) de bedrijfscommissie. Ten slotte heeft de bedrijfscommissie ook enkele registratieve taken, waaronder het registreren van afgesloten ondernemingsovereenkomsten.