Wat zijn de voorwaarden voor een gemeenschappelijke OR van afzonderlijke ondernemingen?

Voor twee of meer ondernemingen die:

  • door één ondernemer in stand worden gehouden
  • en waarin tezamen in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn,

kan een gemeenschappelijke OR ingesteld worden.

Ook voor twee of meer ondernemingen waarin

  • tezamen in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn
  • en die in stand worden gehouden door in een groep verbonden ondernemers,

kan een gemeenschappelijke OR ingesteld worden (zie artikel 3 WOR).
Deze gemeenschappelijke OR is te beschouwen als een gewone OR.