Bedrijfscommissie Markt I

Voor de behandeling van de bemiddelingsverzoeken heeft de BC Markt I besloten om een geschillencommissie op te richten.

Deze geschillencommissie bestaat uit drie leden:

  • een voorzitter (uit de leden van de bedrijfscommissie worden drie vaste voorzitters benoemd, die bij toerbeurt als voorzitter optreden)
  • en twee leden van de bedrijfscommissie: één van werkgeverszijde en één van werknemerszijde (variërend per dossier/zitting).

De geschillencommissie krijgt hierbij ondersteuning vanuit het secretariaat.

Wat doet de bedrijfscommissie Markt I?

In deze twee factsheets leest u wat de Bedrijfscommissie is en wat zij doet. Als u interesse hebt kunt u de factsheet zonder kosten ook op papier ontvangen. Neem daarvoor contact op met het secretariaat van de Bedrijfscommissie Markt I en Markt II.

Welke sectoren

Bedrijfscommissie Markt I richt zich op de commerciële sectoren, namelijk:

  • Afbouw en Onderhoud
  • Ambachten
  • Bouwnijverheid
  • Detailhandel
  • Dienstverlening
  • Financiële Dienstverlening
  • Grafisch Bedrijf
  • Groothandel
  • Handel in Vee, de Groothandel in Eieren en Ei-producten en de Ei-productenindustrie en de Pluimveehandel en -industrie
  • Horeca en Catering
  • Houtindustrie, de Industriële Groothandel in Hout en de Bosbouw Industrie
  • Metaal en Techniek
  • Metalektro
  • Reinigingsbedrijven
  • Vervoer en Logistiek
  • Voeding
  • Wegvervoer
  • Woningcorporaties

 

Instelling van de Bedrijfscommissie