Nieuw instellingsbesluit Bedrijfscommissie Markt II

Het instellingsbesluit van de Bedrijfscommissie Markt II is gewijzigd. In het instellingsbesluit is de instelling, werkingssfeer en ook de samenstelling van de Bedrijfscommissie Markt II geregeld.
overleg
Daarbij zijn benoemingsrechten verleend aan diverse organisaties van werkgevers en werknemers, verdeeld over de sectoren die onder de werkingssfeer van de bedrijfscommissies vallen. Ten aanzien van enkele organisaties hebben er veranderingen plaatsgevonden, waaronder naamswijzigingen en fusies. Het nieuwe besluit bevat een actualisatie van de benoemingsgerechtigde organisaties van werkgevers en werknemers. Raadpleeg het nieuwe instellingsbesluit.