Privacy en de bemiddeling door de Bedrijfscommissie

Bemiddeling door de Bedrijfscommissie is vertrouwelijk. Daarom wordt niet naar buiten gebracht wie er betrokken is bij het geschil. Ook zijn de zitting, de inhoud van het advies en andere stukken niet openbaar.

De Bedrijfscommissie maakt wel een geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies. Die samenvattingen kunt u lezen in de databank. Zo weet u over welke onderwerpen bemiddeling plaatsvindt en wat de Bedrijfscommissie adviseert.

Er zijn geen kosten verbonden aan bemiddeling door de bedrijfscommissies Markt I en Markt II.