Bemiddelingsverzoek - dien hier uw verzoek in

Wilt u een bemiddelingsverzoek bij één van de Bedrijfscommissies indienen? Dan kan dat hier door invulling van onderstaand formulier.

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in.
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat via telefoonnummer 070 349 95 61.

Gegevens indiener verzoek

Adresgegevens

Indien van toepassing naam en adresgegevens van gemachtigde

Gegevens wederpartij

Gegevens bemiddelingsverzoek

Het verzoek dient zo volledig mogelijk te zijn bestaande uit een duidelijke schets van het probleem (liefst in chronologische volgorde) en een duidelijke uiteenzetting van de standpunten van (verzoekende) partij(en). U kunt het verzoek ook hieronder via een apart document uploaden.

Het betreft documenten die relevant kunnen zijn voor uw bemiddelingsverzoek en/of voor de behandeling daarvan.

De velden met * zijn verplicht

Binnen een week bericht

U krijgt binnen een week een bericht van ontvangst. Mocht u onverhoopt niet binnen die termijn van ons hebben vernomen en/of heeft u aanvullende vragen, dan wel opmerkingen, neemt u dan contact op met ons secretariaat, via telefoonnummer: 070 349 95 61 of via info@bedrijfscommissie.nl.

Privacyverklaring

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor verwerken van het bemiddelingsverzoek. Klik hier voor meer informatie over hoe uw gegevens worden gebruikt en de Privacyverklaring.