Bemiddeling

Heeft u te maken met een geschil over medezeggenschap? De Bedrijfscommissie kan tussen OR en bestuurder bemiddelen. De bedrijfscommissie probeert dan samen met partijen een voor iedereen acceptabele oplossing voor het geschil te vinden.

Ook een vraag of een probleem op het gebied van medezeggenschap kunt u voorleggen aan de bedrijfscommissie. Gebruik daarvoor het vragenformulier om uw vraag te stellen of uw probleem te omschrijven. Kijk dan eerst even bij de veelgestelde vragen. Wellicht staat uw vraag er al bij. Het secretariaat van de Bedrijfscommissie streeft ernaar binnen twee werkdagen antwoord op uw vraag en/of probleem te geven.

Bemiddeling zorgt voor concreet resultaat, betere verhoudingen

Bemiddeling door de Bedrijfscommissie levert meer op dan concrete afspraken. Partijen krijgen ook meer begrip voor elkaars standpunten. Dat verbetert de onderlinge werkrelatie en vergroot daarmee de kwaliteit van de medezeggenschap.

De Bedrijfscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Zij komen uit vele sectoren van het bedrijfsleven. Hierdoor beschikt de Bedrijfscommissie over de nodige sectorkennis en ervaring. De bedrijfscommissie is bij uitstek geschikt om partijen tot elkaar te brengen.

Welke bemiddelingsadviezen zijn er eerder gegeven?

De Bedrijfscommissie bemiddelt al jarenlang bij conflicten. Daardoor heeft zij een grote expertise in bemiddeling opgebouwd. Bent u benieuwd in welke gevallen bemiddeling mogelijk is? Alle adviezen van de bedrijfscommissies Markt I en Markt II kunt u samengevat en geanonimiseerd inzien.