Het Besluit Bemiddelaar Bpf c.a. is gepubliceerd in de Staatscourant van 22 februari 2002, nr. 38, pag. 35, en in het PBO-blad, jaargang 52, 22 februari 2002, nr. 9 .

De Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (Wet van 17 maart 1949, laatstelijk gewijzigd Stbl. 1999, 580), alsmede de vrijstellingsregeling, bedoeld in artikel 1 van het Besluit Bemiddelaar Bpf , zijn vervallen per 1 januari 2001. Daarvoor zijn in de plaats gekomen:

  • Wet van 21 december 2000, houdende nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000), Stbl. 2000, 628;
  • Besluit van 21 december 2000, houdende regels met betrekking tot de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder een bedrijfstakpensioenfonds vrijstelling van de verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds verleent, kan verlenen, intrekt en kan intrekken (Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000). Stbl. 2000, 633.