Home | Taken | Provinciale advies- en overlegorganen

Provinciale advies- en overlegorganen

Van de twaalf provincies in Nederland kennen zes een overleg- en adviesorgaan voor sociaal-economische aangelegenheden, ook wel provinciale SER’en genaamd. Hierin zijn ondernemers en werknemers paritair (gelijkelijk) vertegenwoordigd. De provincies Limburg, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland kennen momenteel geen provinciale SER en de SER Noord-Nederland beslaat drie provincies (Drenthe, Groningen en Friesland).

De SER is nauw bij deze provinciale overleg- en adviesorganen betrokken.

  • De SER is medefinancier van deze organen (naast de provinciale overheid en in de meeste gevallen de betrokken Kamers van Koophandel). 
  • Er vindt onderlinge afstemming plaats tussen de SER en provinciale SER’en over de actuele adviesportefeuilles.

Adressen provinciale advies- en overlegorganen

SER Noord-Nederland
Leonard Springerlaan 23 
Postbus 481
9700 AL Groningen 
tel. 050 - 5 267 192
mail info@sernoordnederland.nl
SER Brabant
Pettelaarpark 10
Postbus 70
5201 AB 's-Hertogenbosch
tel. 073 – 6 806 660
mail info@serbrabant.nl
   
SER Overijssel
p/a Provinciehuis Overijssel
Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
tel. 038 – 4 997 404
mail info@seroverijssel.nl
SER Zeeland
Buitenruststraat 225
Postbus 6004
4330 LA Middelburg
tel. 0118 – 673 533
mail info@serzeeland.nl