Home | Taken | Pensioenonderzoek

Overzicht Pensioenonderzoek

Het overzicht richt zich op onderzoek naar en gegevens over de Nederlandse pensioensituatie. Daarbij worden de studies per jaar in de volgende categorieën ondergebracht:

  • economische aspecten, macro en micro
  • kengetallen
  • pensioenregelingen
  • overig
  • voorgenomen onderzoek

Voor frequent verschijnende gegevens is een aparte pagina aangemaakt evenals voor links naar ‘pensioensites’.

In het overzicht zijn geen artikelen opgenomen uit pensioenbladen (zoals Pensioen magazine en Pensioen&Praktijk) en algemene economische bladen zoals Economisch-Statistische Berichten (ESB).

Het overzicht is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Pensioencommissie van de SER.


 

U mist iets?
Wij proberen een zo volledig mogelijk overzicht op te stellen. Mocht u een bepaalde studie missen, dan stellen we het zeer op prijs als u dat meldt aan de secretaris van de Pensioencommissie: a.devreese@ser.nl.

 

Pensioenen

Commissie van de SER