Toezicht en bestuur - Verantwoording

Jaarlijks wordt via het SER-jaarverslag verantwoording afgelegd over de bestuurlijke taken van de raad. Zie daartoe het SER-jaarverslag onder het hoofdstuk Bestuurlijke taak. Vanaf 2010 wordt ook een separaat Toezichtverslag gepubliceerd, waarin verslag gedaan wordt van de toezichthoudende taken van de Toezichtkamer van de SER. Als gevolg van de opheffing van de product- en bedrijfschappen zijn met ingang van 1 januari 2015 de toezichthoudende taken van de SER komen te vervallen.