Overzicht product- en bedrijfschappen

Hieronder staan de product- en bedrijfschappen vermeld, die eind 2014 nog actief waren. Met ingang van 1 januari 2015 zijn alle product- en bedrijfschappen opgeheven.

Productschappen

 • Hoofdproductschap Akkerbouw 
 • Productschap Akkerbouw 
 • Productschap Diervoeder 
 • Productschap Wijn 
 • Productschap Dranken 
 • Productschap Margarine, Vetten en Oliën 
 • Productschap Pluimvee en Eieren 
 • Productschap Tuinbouw 
 • Productschap Vee en Vlees 
 • Productschap Vis 
 • Productschap Zuivel 

Bedrijfschappen

 • Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel 
 • Hoofdbedrijfschap Ambachten 
 • Hoofdbedrijfschap Detailhandel 
 • Bedrijfschap Afbouw 
 • Bosschap (Bedrijfschap voor de bosbouw, het bosbeheer, het natuurbeheer en de houtteelt) 
 • Bedrijfschap Horeca en Catering