Op deze pagina treft u informatie aan over de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO), met name in relatie tot de opheffing van de product- en bedrijfschappen per 1 januari 2015.

   
 

Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
PBO-blad
Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie