Home | Taken | Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie

Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO)

Product- en bedrijfschappen zijn publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden van ondernemers en werknemers, die activiteiten ontplooien ten behoeve van een gehele sector. Het hele stelsel van product- en bedrijfschappen wordt ook wel genoemd: de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO).  

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de product- en bedrijfschappen opgeheven. 
PBO-blad
Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie