Leidraad Personeelsvertegenwoordiging

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat een personeelsvertegenwoordiging (PVT) kan worden ingesteld bij ondernemingen met minder dan 50 werknemers (artikel 35c en artikel 35d WOR). Een ondernemer kan dat vrijwillig doen; bij een onderneming met tien of meer werknemers is hij daartoe verplicht als een meerderheid van de werknemers daarom vraagt.

Het is niet verplicht voor de PVT een reglement te maken, ongeacht of die PVT vrijwillig of verplicht is ingesteld. Toch kan het verstandig zijn voor zowel de verkiezingen als voor de werkwijze van de PVT bepaalde regels op te stellen. Met de Leidraad wil de SER aan PVT-en en ondernemers hiervoor suggesties aanreiken. Daarnaast bevat de Leidraad relevante informatie voor PVT-en en ondernemers.


Publicatie

Contact
Mirjam Bach
Postbus 90405
2509 LK DEN HAAG 
Tel. 070 – 3 499 558