Home | Taken | OR en medezeggenschap | Commissie Bevordering Medezeggenschap

Commissie Bevordering Medezeggenschap

Taak Commissie Bevordering Medezeggenschap

De commissie heeft als taak de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen te bevorderen. Zij doet dit onder meer door richtbedragen voor kwalitatief goede scholing en vorming van ondernemingsraadsleden te formuleren. Daarnaast is stichting SCOOR voor een certificeringsregeling voor scholingsinstituten opgericht. Ook monitort de commissie het werk van de twee bedrijfscommissies voor de marktsector. Verder behandelt de commissie de instelling van bedrijfscommissies, verzoeken van ondernemingen die ontheffing willen van de wettelijke verplichting een ondernemingsraad in te stellen, en adviseert zij kabinet en parlement over medezeggenschapsaangelegenheden.

De CBM brengt aanbevelingen en voorlichtingsmateriaal uit. Deze kunt u vinden via de themapagina OR en medezeggenschap.

Samenstelling

De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van werknemers en ondernemers en onafhankelijke leden, met een vertegenwoordiging van de overheidswerkgevers als adviserend lid.

 

 

 

 

 

Contact
Commissie Bevordering Medezeggenschap
Postbus 90405
2509 LK Den Haag 
Tel. 070 - 3 499 563
Algemene informatie
Alles over het thema