Schema bedrijfscommissies

Nu
2000-2010
Bedrijfscommissie Markt I - Bedrijfscommissie voor Afbouw en Onderhoud
- Bedrijfscommissie voor de Ambachten
- Bedrijfscommissie voor de Bouwnijverheid
- Bedrijfscommissie voor de Detailhandel
- Bedrijfscommissie voor de Dienstverlening
- Bedrijfscommissie voor de Financiële Dienstverlening
- Bedrijfscommissie voor het Grafisch Bedrijf
- Bedrijfscommissie voor de Groothandel
- Bedrijfscommissie voor de Handel in Vee, de Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie en de Pluimveehandel en -industrie
- Bedrijfscommissie voor de Horeca en Catering
- Bedrijfscommissie voor de Houtindustrie, de Industriële Groothandel in Hout en de Bosbouw
- Bedrijfscommissie voor de Industrie
- Bedrijfscommissie voor Metaal en Techniek
- Bedrijfscommissie voor de Metalektro
- Bedrijfscommissie voor de Reinigingsbedrijven
- Bedrijfscommissie voor Vervoer en Logistiek
- Bedrijfscommissie voor de Voeding
- Bedrijfscommissie voor het Wegvervoer
- Bedrijfscommissie voor de Woningcorporaties
Bedrijfscommissie Markt II - ABC (Algemene Bedrijfscommissie)
- Bedrijfscommissie voor Gesubsidieerde Arbeid 
- Bedrijfscommissie voor de Welzijnssector
- Bedrijfscommissie voor de Zorg
Bedrijfscommissie voor de Overheid - Bedrijfscommissie voor de Overheid