Home | Taken | Fusiegedragsregels | Veelgestelde vragen | Wat wordt bedoeld met ‘in de onderneming werkzame personen’?

Wat wordt bedoeld met ‘in de onderneming werkzame personen’?

Het begrip ‘in de onderneming werkzame personen’ (artikel 1, lid 1, onder c FG) heeft dezelfde betekenis als in artikel 1, lid 2 en 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Tot de ‘in de onderneming werkzame personen’ worden kort samengevat gerekend:

  • de werknemers dan wel ambtenaren die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling. Hierbij maakt het niet uit of de arbeidsovereenkomst/aanstelling voor bepaalde of onbepaalde tijd is en ook niet of het dienstverband parttime of fulltime is.
    Wanneer een persoon in dienst is op basis van een nulurencontract en steeds opgeroepen kan worden, telt hij ook mee als in de onderneming werkzaam - ook als hij al een aantal weken niet opgeroepen is om te komen werken; 
  • de uitzendkrachten die ten minste 24 maanden werkzaam zijn bij de werkgever die hem ‘inhuurt’. Deze uitzendkrachten tellen bij de werkgever mee als ‘in de onderneming werkzame personen’; 
  • de uitzendkrachten, werknemers dan wel ambtenaren die elders dan in de eigen onderneming werken. Deze uitzendkrachten en gedetacheerden tellen bij de werkgever mee als ‘in de onderneming werkzame personen’; 
  • de groep ‘in de onderneming werkzame personen’ kan nog verder worden uitgebreid door middel van een afspraak tussen ondernemer en ondernemingsraad (groepsgewijze uitbreiding). 

     


Fusiegedragsregels
Veelgestelde vragen - Vind het antwoord op je vraag
  Zoeken

Meer informatie