Home | Taken | Fusiegedragsregels | Veelgestelde vragen | Wat wordt bedoeld met ‘openbare mededeling’?

Wat wordt bedoeld met ‘openbare mededeling’?

Met het begrip openbare mededeling (artikel 3 FG) wordt elke tot het publiek gerichte mededeling over de voorbereiding of totstandkoming van een fusie bedoeld. Het is niet van belang op welke manier deze mededeling in de openbaarheid wordt gebracht. Onder openbare mededelingen vallen onder andere persberichten, mededelingen aan het personeel in de vorm van een rondgestuurde brief of e-mail, tijdens een personeelsbijeenkomst gedane mondelinge mededelingen (waarbij geen vertrouwelijkheid is opgelegd) en mededelingen van bestuurders van ondernemingen tijdens een persconferentie.
 


Fusiegedragsregels
Veelgestelde vragen - Vind het antwoord op je vraag
  Zoeken

Meer informatie