Home | Taken | Fusiegedragsregels | Veelgestelde vragen | Wat wordt bedoeld met ‘ondernemer’?

Wat wordt bedoeld met ‘ondernemer’?

Het begrip ‘ondernemer’ (artikel 1, lid 1, onder b FG) heeft dezelfde betekenis als in artikel 1, lid 1, onder d van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Met ondernemer wordt bedoeld de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een onderneming in stand houdt. Hieronder valt ook de personenvennootschap (maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap (*) ) die een onderneming in stand houdt. Een ondernemer kan verschillende ondernemingen in stand houden, zoals filiaalbedrijven.


Fusiegedragsregels
Veelgestelde vragen - Vind het antwoord op je vraag
  Zoeken

Meer informatie