Home | Taken | Fusiegedragsregels | Veelgestelde vragen | Wat is de rol en taak van het SER-secretariaat?

Wat is de rol en taak van het SER-secretariaat?

Het SER-secretariaat heeft tot taak te bevorderen dat de vakbonden op tijd door de fusiepartijen worden geïnformeerd over de voorgenomen fusie (artikel 8, lid 2 FG).

Als onderdeel van deze taak stuurt het SER-secretariaat de door hem ontvangen meldingen van voorgenomen fusies door naar de vakbonden. Het SER-secretariaat kan naar aanleiding van een melding bij de fusiepartijen ook aanvullende informatie opvragen (artikel 8, lid 2 FG). Daarnaast heeft het SER-secretariaat een signalerende functie. Deze functie houdt in dat het SER-secretariaat mededelingen over fusievoornemens of gerealiseerde fusies in de media volgt en op basis daarvan inlichtingen bij de betrokken partijen kan vragen.

Bij de meeste door het SER-secretariaat ontvangen meldingen, blijkt dat de fusiepartijen van mening zijn dat de Fusiegedragsregels van toepassing zijn. Wanneer de fusiepartijen bij hun melding aangeven dat zij van mening zijn dat de Fusiegedragsregels niet van toepassing zijn, neemt het secretariaat in geval van twijfel contact op. Dit kan ertoe leiden dat de fusiepartijen alsnog concluderen dat de Fusiegedragsregels wel van toepassing zijn.

Als fusiepartijen van mening zijn – en ook na overleg van mening blijven – dat de Fusiegedragsregels niet van toepassing zijn, stuurt het SER-secretariaat een zogenoemde verkorte kennisgeving aan de vakbonden (artikel 8, lid 3 FG). Deze kennisgeving informeert de vakbonden over het fusievoornemen, de betrokken partijen en hun mening dat de Fusiegedragsregels niet van toepassing zijn. Als de vakbonden niet bekend zijn, informeert het SER-secretariaat de centrale werknemersorganisaties. In de verkorte kennisgeving worden de vakbonden gewezen op de geheimhoudingsplicht van artikel 7, lid 1 FG. 


 

Fusiegedragsregels
Veelgestelde vragen - Vind het antwoord op je vraag
  Zoeken

Meer informatie

Formulier melden fusie