Home | Taken | Fusiegedragsregels | Veelgestelde vragen | Wat kan worden geregeld bij collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)?

Wat kan worden geregeld bij collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)?

In artikel 2, lid 1 FG is opgenomen dat de Fusiegedragsregels van toepassing zijn als de bij de fusie betrokken onderneming(en) of samenstel van ondernemingen in Nederland is/zijn gevestigd en waarin in de regel 50 of meer personen werkzaam zijn. De drempel van 50 in de onderneming werkzame personen wordt het getalscriterium genoemd.

Het is mogelijk om bij CAO de Fusiegedragsregels ook op andere ondernemingen dan zoals bedoeld in artikel 2, lid 1 FG van toepassing te verklaren. Het staat partijen daarbij vrij om in de CAO een lager getalscriterium op te nemen dan de drempel van 50 in de onderneming werkzame personen (en daarmee de werkingssfeer van de Fusiegedragsregels uit te breiden). Het is niet toegestaan om bij CAO een hoger getalscriterium op te nemen (en daarmee de werkingssfeer van de Fusiegedragsregels te beperken).

Als de Fusiegedragsregels bij CAO van toepassing zijn verklaard, is het niet mogelijk om één of meer van de uitzonderingen zoals opgenomen in artikel 2, lid 3 FG buiten toepassing te verklaren, daarvan af te wijken of andere uitzonderingen op te nemen.


Fusiegedragsregels
Veelgestelde vragen - Vind het antwoord op je vraag
  Zoeken

Meer informatie