Home | Taken | Fusiegedragsregels | Veelgestelde vragen | Waarom heeft in 2015 een herziening van de Fusiegedragsregels plaatsgevonden?

Waarom heeft in 2015 een herziening van de Fusiegedragsregels plaatsgevonden?

Op de eerste plaats moesten de Fusiegedragsregels worden herzien, omdat zich sinds 2000 verschillende maatschappelijke ontwikkelingen hebben voorgedaan. Het gaat dan onder meer om:

  1. voortschrijdende verzelfstandiging en privatisering van overheidstaken; 
  2. de toenemende bedrijfsmatige organisatie in sectoren die traditioneel niet onder de Fusiegedragsregels vielen, zoals het vrije beroep en non-profitorganisaties.

Het begrip ‘bedrijfsleven’ wordt als gevolg van de herziening van de Fusiegedragsregels ruimer uitgelegd. De Fusiegedragsregels zijn vanaf oktober 2015 ook van toepassing op de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep als deze tot het bedrijfsleven moeten worden gerekend. Dat is het geval als sprake is van een onderneming die bedrijfsmatig is georganiseerd en opereert op de markt.

Op de tweede plaats zijn de Fusiegedragsregels herzien omdat een aantal bepalingen moest worden gemoderniseerd, verduidelijkt of aangepast aan gewijzigde wetgeving. Daarnaast waren sommige begrippen uit de (vorige) Fusiegedragsregels niet meer van deze tijd. Het gaat daarbij onder andere om het begrip ‘werknemer’. Met de herziening van de Fusiegedragsregels is dit begrip gewijzigd in ‘in de onderneming werkzame personen’ zoals wordt gebruikt in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Bij de uitleg van dit begrip moet dan ook aansluiting worden gezocht bij de WOR.


 

Fusiegedragsregels
Veelgestelde vragen - Vind het antwoord op je vraag
  Zoeken

Meer informatie