Home | Taken | Fusiegedragsregels | Veelgestelde vragen | Wat zijn de belangrijkste bevindingen van de Commissie Herziening Fusiegedragsregels in 2015?

Wat zijn de belangrijkste bevindingen van de Commissie Herziening Fusiegedragsregels in 2015?

Maatschappelijke ontwikkelingen

De werkingssfeer van de Fusiegedragsregels moet ruim worden uitgelegd. De Fusiegedragsregels zijn van toepassing op meer sectoren dan omschreven in de toelichting bij de Fusiegedragsregels in 2000. Dat komt door de maatschappelijke ontwikkelingen die zich sinds 2000 hebben voorgedaan. Het gaat dan onder meer om voortschrijdende verzelfstandiging en privatisering van overheidstaken en de toenemende bedrijfsmatige organisatie in sectoren die traditioneel niet onder de Fusiegedragsregels vielen, zoals het vrije beroep en non-profitorganisaties.

Bereik van de Fusiegedragsregels

Door de voortschrijdende verzelfstandiging en privatisering van overheidstaken en de toenemende bedrijfsmatige organisatie in sectoren die traditioneel tot het vrije beroep en tot non-profitorganisaties werden gerekend, is het bereik van de Fusiegedragsregels geëvolueerd. Ook deze sectoren kunnen onder het bereik van de Fusiegedragsregels vallen. Daarbij is bepalend of een organisatie die behoort tot één van deze sectoren in een specifiek geval tot het bedrijfsleven moet worden gerekend. 

Beoordeling of een organisatie tot het bedrijfsleven behoort

De Fusiegedragsregels zijn van toepassing op het bedrijfsleven. Hiertoe kunnen ook de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep worden gerekend. Dat is het geval als een onderneming bedrijfsmatig is georganiseerd en opereert op de markt.


 

Fusiegedragsregels
Veelgestelde vragen - Vind het antwoord op je vraag
  Zoeken

Meer informatie