Home | Taken | Fusiegedragsregels | Veelgestelde vragen | Wat is de termijn voor het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels?

Wat is de termijn voor het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels?

Een klacht kan bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels worden ingediend binnen een termijn van één maand na openbaarmaking door of namens een of meer fusiepartijen dat de fusie al dan niet doorgang vindt (artikel 19 FG). Indien er geen sprake is van een openbare bekendmaking dat de fusie al dan niet doorgang vindt, eindigt de klachttermijn een maand na het moment waarop de vakbond(en) op enige andere wijze kennis zou(den) hebben kunnen nemen van (het al dan niet doorgaan van) de fusie.

De openbaarmaking dat de fusie al dan niet doorgang vindt, kan op verschillende manieren plaatsvinden, o.a. door een persbericht, een niet aan geheimhouding gebonden mededeling aan de in de onderneming werkzame personen of een bericht aan de verenigingen van werknemers door of namens één of beide fusiepartijen. Alle klachten die voor dat moment worden ingediend, zijn tijdig.


Fusiegedragsregels
Veelgestelde vragen - Vind het antwoord op je vraag
  Zoeken

Meer informatie